< návrat zpět

Problém s chovem Velkých černých ...

Mám fenu velkého černého špice, Folly Zimní sen, nepříbuznou na český chov velkých černých špiců. V době kdy mi odešla má fena Cessy Pod bošovskou tvrzí jsem zvažovala pořízení dalšího velkého špice. V té době nebyla štěňata v barvě bílé ale v nabídce byla štěňata velkého černého u chovatele, který odchovává své psy v kotcích.Štěně z kotcového chovu jsem nechtěla a tak mi pomohla majitelka chov. stanice Zimní sen a v experimentu nakryla svoji fenu Darsy.  Také zapůsobilo, že v rodokmenu jsou mé bílé fenky. Štěnata byla odchována v domácím prostředí, má  fenka má velmi přátelskou, nebojácnou povahu, miluje malé děti a je velmi temperamentní.

Nevýhodou se zdálo, že fena má různobarevný rodokmen, kde se vyskytují jedinci v barvě, černé, bílé i vlkošedé. Proto již ve štěněcí věku byly genetickou laboratoří Genomia vypracované barevné vlohy s výsledkem: E/E, KB/ky, B/B, D/D, a/a

Tady bych se zastavila a pokusila se vysvětlit tyto znaky. Zbarvení srsti ovlivňuje produkce dvou hlavních pigmentů eumelaninu (hnědý až černý pigment) a feomelaninu (světlý až hnědočervený, červený pigment).

E/E- v případě výsledu e/e je produkován feomelanin, zapřičiňující jasně červené nebo žluté zbarvení srsti a dále je jedno jaký je genotyp ostatních lokusů. V případě genotypu E/e nebo E/E hraje významnou roli ve výsledném zbarvení lokus K a lokus A.

- Folly nenese gen, kde mohou být psi zbarveni červeně nebo žlutě

KB/Ky- v případě alespoň jedné alely KB ( black alela), lze očekávat tmavé zbarvení srsti, černé nebo hnědé.
V případě přítomnosti alely ky (yellow alela), podmiňuje výsledné zbarvení srsti lokus A.

- Folly má jeden gen pro dominantní černou a druhý pro možné jiné zbarvení, kde se mohou projevit vlohy na lokusu A Záleží tedy na výběru krycího psa.

D/D- (dilution), ředění barvy, pes nenese gen zodpovědný za ředění barvy, pokud je pes v genotypu d/d, pak u jedinců s černou srstí dochází k přechodu na (modrou, u hnědých na lila

- Folly nenese vlohu pro ředění barvy, nemohou se narodit modrá štěňata

B/B- nenese vlohu pro hnědou barvu, žádný její potomek nebude hnědý

a/a- Psi s genotypem a/a jsou černí, projev alely a je recesivní vůči ostatním aleám.

S tímto výsledkem jsem byla spokojená, znamená to, že fena nenese vlohu pro black tan, kterou má pravděpodobně její matka Darsy Zimní sen, ani vlohu pro vlkošedou barvu. Tyto barvy mohou pak případní potomci dostat do výbavy pouze po otci.

Nyní fena dospěla, a je třeba zvážit její další působení v chovu tohoto celosvětově ohroženého rázu. Před uchovněním na klinice Arvet byl proveden rengen kyčlí, loktů a patel s výsledky pately 0/0,lokte 0/0,kyčle A/A. Byla jsem velmi spokojená. Mám zdravou fenu, s výbornými testy, povahově vyrovnanou a podle mého mínění by mohla být velkým přínosem do dalšího chovu.

25.5.2019 byla Folly uchovněna, byla jí naměřena výška 45 cm a nebyla na ní shledána jediná chyba. Uchovněna byla s podmínkou, že jí budu krýt pouze psy s jen a jen černými a hnědými předky.

A tady  nastal docela velký problém. Jednak není nikde napsáno do jaké generace má být pes s jen černými a hnědými předky. A takové psy aby člověk pohledal. U nás jsou pouze v chovu jedinci s vlkošedými předky, pár dalších má i bílé předky, navíc nemají barevný profil.

Při pátrání na zahraničních databázích jsem zjistila, že výběr i mezi zahraničními psy je velmi omezený. Našla jsem 4 psy starší 10 let, jednoho 7 letého a jednoho 3 letého. Vzhledem k tomu, že nevím, jetli všichni ještě žijí a fenu chci krýt až další rok, mám obavy jet na zahraniční krytí za 13 nebo 12 letým psem, protože v tomto věku je zdravotní stav a schopnost fenku nakrýt na pováženou.

A tak jsem se obrátila na genomii s dotazem, jaké barvy potomků lze očekávat při nakrytí Folly psem s bílými předky, který má ale testované barevné vlohy a má na lokusu k vlohu KB/KB, je tedy na tomto lokuse dominantní a měl by potomkům předat pouze tmavou barvu.

Z laboratoře přišla odpověď od paní Mgr. Markéty Dajbychové. Cituji: „V potomstvu bude teoreticky 50% štěňat Kb/Kb a 50% štěňat Kb/ky. Všechna tato štěňata budou černá, některá budou přenášet ky. Bílé znaky lze předpokládat, ale genetický test, který řekne víc, není dostupný. Genetika bílé barvy není zatím zcela dobře známá. Nejsme schopni s jistotou říci, kterým genem jsou bílé fleky u špiců způsobeny a jak se dědí (recesivně/dominantně). Souhlasím s Vámi, že řídit se pouze zbarvením předků je nedostatečné. Vlohy pro recesivní barvy mohou být několik generací skryté a pak se při vhodném krytí objeví. Chce-li někdo zodpovědně řešit barvy, měl by znát genotypy dostupných lokusů (A,B,D,E,K). Pak samozřejmě není nutné testovat vždy všechny barvy, když vím, že se v potomstvu nemůže nacházet recesivní vloha. Ale na začátku bych měla znát, na čem stavím.“

Myslím, že tato odpověď vyjadřuje vše, potomci budou černí, mohou mít bílé znaky, genetickým testem je neodhalíme, ovšem krytí psem pouze s černými předky jak požaduje klub, není zárukou, že potomci budou černí.

A tak jsem napsala na klub: Hlavní poradkyni a posléze i dílčí poradkyni.

Od hlavní poradkyně přišla odpověď, cituji:

"Chápu tvoji připomínku, ale také chápu obavu dílčí poradkyně chovu o možnosti výskytu u potomků bílých znaků. Cesta, kterou šla Česká republika, byla dle mého názoru pro velké špice lepší, než cesta, kterou šlo Německo."A dále "Bílé znaky se velmi, velmi těžko odbourávají.“ , " Velký černý špic, nesmí mít bílé znaky! Zárověň, ale chápu, že pak nebudeme mít nic. Je to prostě chov. Musí se najít rozumná cesta. Cesta ve které se nebude zvyšovat výskyt bílých znaků."

A také přišla ještě odpověď od poradkyně paní Těhlové, která si v odpovědi plete matku vrhu Darsy a babičkou Arwen, správně ale píše, že obě byly nestandard, obě byly uchovněné za účelem rozšíření genofondu velkých. Nestandardní zbarvení u potomků se chovatelka snažila eleminovat výběrem krycího psa pro Darsy. A pak ještě jedna poznámka. V odpovědi se přímo píše: „Bohužel genetické laboratoře v ČR zatím nemají zpracovaný žádný test, který by dědičnost pro bílé znaky odhalil. Použití krycího psa s bílými předky je tedy v tomto ohledu daleko riskantnější pro pravděpodobnost vzniku bílých znaků (teoreticky 50%, ve vašem případě ještě BT a slabé kresby – po matce a babičce), což není ideální.“

Jsem z toho smutná, poradce chovu z testu barevných vloh nepozná, že fena vlohu pro b/t nenese a nevím ani o jaké slabé kresbě poradkyně mluví. A zdravotní testy a povaha je méně než malé bílé znaky. Navíc všichni jedinci stejně do chovu dále nezasáhnou, nelze a ani není rozumné v tak málo početné populaci prodat celý vrh do chovu.

Chov je běh na dlouhou trať a já chci pomoci s chovem zdravých zvířat s dobrou povahou, jak jsem to udělala u velkých bílých. Bude mne i zajímat povaha a zdraví krycího psa.

 

          No a co teď ?

folly_clanek

 

 

© 2017 Kyjská zahrada • www.kyjskazahrada.cz • webdesign Ar-neS • PRO CHOVATELE